• ภาษาถิ่นแถบภูพาน
  ทองคูณ หงส์พันธ์
  ภาษาถิ่น
  ภาษาเป็นวัฒนธรรมแห่งหนึ่ง วัฒนธรรมเหล่านี้ย่อมแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในเรื่องภาษถิ่น ใช้กันหลายภาษา เช่น ภูไท โซ่ ข่า ย้อ(ญ้อ) และแสก
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  พุทธศักราช ๒๕๑๙
  หนังสือ
  หนังสือ
  Thai
  พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  สกลนคร
Go Back | ย้อนกลับ
@Pyright @คลังข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร