• ประวัติจังหวัดสกลนคร
  -
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีประวัติเก่าแก่มานานจังหวัดหนึ่งสามารถสืบประวัติย้อนหลังไปได้หลายร้อยปี ในการจัดทำประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนครนี้ จะได้เน้นหนักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านการปกครองของจังหวัดสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  พฤษภาคม 2528
  หนังสือ
  หนังสือ
  -
  Thai
  ตำนานพงศ์ศาวดารเมืองสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  จังหวัดสกลนคร
Go Back | ย้อนกลับ
@Pyright @คลังข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร