• วิวัฒนาการทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร
  สุรัตน์ วรางค์รัตน์
  การศึกษา
  ในการอ่าน-เขียนสมัยแรกเริ่มตั้งเมืองนั้น อักษรไทยและอักษรขอม เป้นพิ้นฐานขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เช่นเดียวกับการอ่านภาษาไทยในการเรียนปัจจุบันนี้
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  1 พฤศจิกายน 2524
  หนังสือ
  หนังสือ
  Thai
  พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  สกลนคร
Go Back | ย้อนกลับ
@Pyright @คลังข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร